Vil tilbyder også

Vi har mange års erfaring med at yde rådgivning, vejledning og støtte til klienter, pårørende og fagpersoner.

Samtaler

Samtaler med en neuropsykolog kan have flere formål.
Dels kan psykologen give en indsigt i en given diagnose/skade og hjælpe med fremtidige redskaber i forhold til at klare dagligdagen, arbejdslivet mv. Dels kan samtalerne støtte igennem krise og sorg og den enkeltes bearbejdning af en ulykke, skade mv.

Det er muligt at få en henvisning til samtale gennem egen læge, via forsikring eller ved at betale selv.
For yderligere information se venligst underPsykologerne i Centrum.

Undervisning og supervision

Igennem undervisning og supervision ønsker vi at bidrage til større forståelse af og indblik i neuropsykologiske problemstillinger.

Kontakt os venligst for yderligere information.

Kurser

Vi arrangerer også kurser inden for det neuropsykologiske fagområde. I 2012 har klinikken i samarbejde med Ask Elklit fra Syddansk Universitet Odense afholdt et kursus i udredning af PTSD.