Per Bernth Jensen, cand.psych.aut. Specialist i neuropsykologi og psykotraumatologi

Tlf.: 86 11 80 00

Per Bernth Jensens mail: per@neuropsykologiskklinik.dk 

Sekretær Rakel Yde Olsens mail: rakel@neuropsykologiskklinik.dk 

Neuropsykologisk Klinik blev etableret i 1995 af Per Bernth Jensen. Per Bernth Jensen varetager opgaver som neuropsykolog i hele landet men har sin primære base i Aarhus og Horsens.

I Neuropsykologisk Klinik udfører Per Bernth Jensen neuropsykologiske undersøgelser og afholder samtaler.  Klienten vil typisk blive henvist til en neuropsykologisk undersøgelse gennem kommune, forsikringsselskab, Arbejdsskadestyrelsen og advokat, eller klienten kan selv henvende sig.

Den færdige erklæring sendes hurtigst muligt efter undersøgelsens afslutning.

Prisen afhænger af den konkrete sag, herunder henviser, formål, typer af tests etc.

 

Pilotprojekt vedr. kontakten til arbejdsmarkedet mere end fem år efter et whiplash traume

Neuropsykologisk Klinik har i årenes løb udført mere end 5000 neuropsykologiske undersøgelser.

Undersøgelserne har ofte været et led i jobcentrenes ønske om at afklare borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilknytningen til arbejdsmarkedet har tidligere været undersøgt hos piskesmældsramte borgere op til et år efter ulykken/traumet. Efter traumet bliver de fleste symptomfri, men der er en restgruppe, der fortsat har symptomer. Disse symptomer kan føre til, at jobcentrene anmoder om en neuropsykologisk undersøgelse. Denne undersøgelse bruges til at vurdere borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilknytningen til arbejdsmarkedet flere år efter er mindre kendt. Kendskabet til et fem år langt forløb har været formålet med dette pilotprojekt.

Til nærværende formål blev der udarbejdet indgangskriterier, hvorefter en studentermedarbejder fandt et antal klienter i databasen. Klienterne fra databasen blev interviewet, ligesom Esbjerg jobcenter var behjælpelig med at finde de relevante klienters erhvervsmæssige status. Den erhvervsmæssige status før ulykken, på tidspunktet for den neuropsykologiske undersøgelse og fem år senere er blevet gennemgået. Denne gennemgang forligger nu i artikelform, som kan bestilles ved henvendelse til Neuropsykologisk Klinik. Neuropsykologisk Klinik fandt, at den erhvervsmæssige status fra klienterne blev neuropsykologisk testet til 5 år efter den neuropsykologiske undersøgelse stort set var stationær således, at den tilknytning, der er til arbejdsmarkedet på det tidspunkt, hvor den neuropsykologiske undersøgelsen er foretaget er den mest optimalt opnåelige.

 

Træthedsundersøgelse

Vi har i klinikken nu i en periode på godt ½ år anmodet vores klienter om at udfylde et skema til vurdering af træthed (mental/hjernemæsig træthed). Udfyldelse/deltagelse har selvfølgelig været frivillig.

Baggrunden for undersøgelsen har været at vi i vores arbejde med udfærdigelse af erklæringer til kommuner ofte møder klienter der klager over mental eller ”hjernemæssig” træthed.

Til vurdering af dette er der udarbejdet flere spørgeskemaer. Vi har valgt at bede vores kliniks gæster udfylde det skema, som vi oftest selv benytter (Modefied Fatigue Impact Scale, MFIS).

Formålet har været at se, hvorledes klinikgæsterne oplever deres eventuelle træthed, således at dette kan benyttes af os fremadrettet.

Undersøgelsen er nu afsluttet og opgjort. Vi vil gerne takke de deltagende og vil fremadrettet kunne trække på disse indhøstede resultater.

 

Du finder Neuropsykologisk Klinik på adresserne:

Løvenørnsgade 1B, st, 8700 Horsens

Kystvejen 55, st.th., 8000 Aarhus C

Neuropsykologiske undersøgelser kan foretages andre steder i landet efter aftale.

Firmaoplysninger:

Neuropsykologisk Klinik ApS
Kystvejen 55, st.th
8000 Aarhus C

TLF.: 86 11 80 00
CVR / SE-NR: 29613702
BANK: Jyske Bank 5076-1070056
Ydernr: 764299