Om neuropsykologi

Hvad er neuropsykologi?

Neuropsykologi undersøger forholdet mellem menneskelig adfærd, tanker og følelser samt hjernens strukturer og processer.

En neuropsykologs opgave er at undersøge, rådgive og vejlede mennesker i forhold til dette.
En neuropsykolog arbejder derfor bl.a. med:

  • Mennesker med medfødte hjerneskader (udviklingsforstyrrelser, ADHD, mental retardering mv.)
  • Erhvervede hjerneskader (traumer, apopleksi, piskesmældsskader mv.)
  • Misbrugsproblematikker
  • Hjernesygdomme (epilepsi, sklerose mv.)
  • Psykiske lidelser (depression, angst, PTSD, stress, personlighedsforstyrrelser mv.)