Undersøgelser

Den neuropsykologiske undersøgelse

Den neuropsykologiske undersøgelse danner baggrund for en vurdering af, hvilke ressourcer og begrænsninger en person har.

Undersøgelsen kan bidrage til en kortlægning af den konkrete problemstillings betydning for kognitive evner, IQ, personlighed, adfærd, psykisk tilstand mv.
Dette bruges i vurderingen af diagnose, prognose og funktionsnedsættelse,  afklaring af arbejdsevne/ fremtidige uddannelsesmuligheder, planlægning af træningstiltag og behandling, vurdering af méngrad samt vejledning af klient, pårørende og  personale.

Undersøgelsens forløb
Undersøgelsen bliver indledt med en samtale.

Der er brug for oplysninger om nuværende og tidligere sociale og helbredsmæssige forhold, fx uddannelse, erhverv, sygdomme, skader, medicin og alkoholforbrug.

Pårørende kan eventuelt deltage i den indledende samtale, da det kan være rart at have en person med til samtalen.
Herefter stiller psykologen klienten en række mundtlige og skriftlige opgaver, der er specielt udviklet til at belyse klientens færdigheder.
Efter undersøgelsen giver psykologen en tilbagemelding på undersøgelsens udfald.
En neuropsykologisk undersøgelse varer normalt op til to timer. Bagefter føler klienten sig ofte træt og har brug for en pause eller et hvil derhjemme.

Det er vigtigt, at klienten medbringer eventuelle briller og høreapparat til undersøgelsen.

Vi undersøger med flere forskelligetests bl.a. det neuropsykologiske testbatteri, WAIS-R, MCMI-III og NEO-PI-R.

Neuropsykologen undersøger forskellige færdigheder såsom:

 • Opfattelse af sanseindtryk
 • Koncentration og udholdenhed
 • Indlæringsevne og hukommelse
 • Sprog
 • Tempo
 • Overblik, planlægning og problemløsning
 • Følelser og personlighedstræk
  (fx temperament, væremåde, depression, angst)
 • Evnen til at håndtere eventuelle følger efter hjerneskade, sygdom og anden modgang
 • Personens muligheder for at udnytte de evner, som han eller hun har
 • IQ