Samtaler

Nogle gange er det ikke nok at tale med familie og venner om vanskeligheder i livet eller frustration over at sidde fast i de samme negative mønstre.

Grunde til at opsøge en psykolog kan være
lavt selvværd, stress, parforholdsproblemer, depression, spiseforstyrrelser, overgreb, ensomhed, angst, krise, sygdom, sorg eller ønsket om mere glæde og livsudfoldelse.

Ved første samtale danner psykologen sig et indtryk af din situation og den problematik, du kommer med. Sammen finder I frem til et eller flere mål for terapien.

Det er psykologens ansvar, at terapien tager udgangspunkt i den valgte målsætning. Målet for terapien kan du og psykologen justere undervejs i takt med, at ny indsigt og forandring opstår.
Det kan øge udbyttet af dit terapiforløb, hvis du i perioderne mellem samtalerne reflekterer over eller arbejder videre med det, du og psykologen har talt om. Psykologen kan desuden foreslå, at du afprøver en øvelse eller er opmærksom på noget bestemt i tiden indtil næste samtale.

Alt efter problematikkens karakter og dit konkrete behov kan der være tale om et kortere eller længerevarende terapeutisk forløb. Uanset forløbets varighed er det vigtigt, at du og psykologen afsætter en samtale til evaluering og afrunding.